V tomto seriálu bych rád prošel většinu prvků ve frameworku Laravel s cílem vytvořit kvalitní blog. Seriál je určen především těm, kteří s frameworkem teprve začínají a chtějí se seznámit s adresářovou strukturou Laravelu, zjistit jak fungují routy, service provider, middleware či migrace. Bude se jednat o jednoduchou aplikaci, která bude obsahovat především základní části blogu tak jak ho známe, tedy frontend s možností přihlášení, výpis článků, statické stránky, kategorie, formulář pro kontakt apod. Jako backend poslouží jednoduchá administrace s autentizací, správou uživatelů, příspěvků, štítků atd.

Co budete potřebovat

Pro jednoduchost se pokusím pracovat s co nejméně požadavky. Pro vývoj aplikace tedy budete potřebovat:
  • Lokální PHP prostředí (Homestead, Valet, Docker, LAMP apod.)
  • Databázi, já budu využívat MySQL
  • PHPUnit (předvedeme si jednoduchý příklad testování)

Osobně pro přípravu prostředí používám Docker. Chápu ale že pro začátek se může jednat o další technologii, kterou je potřeba se naučit či aspoň pochopit. Proto doporučuji využít Homestead (především pro Windows/Linux) nebo Valet pro Mac, který využívá Vagrantu a obsahuje již celé připravené prostředí, takže není potřeba téměř nic nastavovat. Pokud by přece jen měl někdo zájem o Docker, určitě doporučuji video o Docker od Jakuba Kratiny či jeho pokračování od Daniela Plakingera.

Instalace

Laravel využívá pro řízení svých závislostí Composer. Je tedy potřeba, aby jste měli Composer  nainstalovaný. Projekt pak můžeme nejjednodušeji rozjet dvěma způsoby:

Přes Laravel instalátor

Prvně stáhneme Laravel instalátor pomocí Composeru: ```php composer global require "laravel/installer" ```

Jakmile je stažen, můžeme využít příkazu laravel new, který nám vytvoří zcela nový Laravel projekt v adresáři, který specifikujete. Například tento příkaz:

laravel new blog

vytvoří adresář blog obsahující kompletní Laravel instalaci a nainstaluje i všechny závislosti.

Přes Composer Create-Project

Jako alternativu můžete také využít klasického příkazu Composeru: ```php composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog ```

Spuštění aplikace

Jakmile máte celý Laravel nainstalovaný, stačí v kořenovém adresáři projektu (v našem případě /blog) spustit příkaz: ```php php artisan serve ```

Tím se spustí lokální server, stačí pak do prohlížeče napsat adresu http://localhost:8000/ a pokud vše proběhlo v pořádku, tak by jste měli vidět úvodní stránku Laravelu.

V dalším díle se více zaměříme na databázi, migrace, vytváření odkazů, seedery apod.

Není vám něco jasné, nefunguje nebo mám někde chybu? Napište do komentářů!

Užitečné odkazy: