S příchodem Laravel 5.5 přibudou i další dvě pomocné metody pojmenované throw_if a throw_unless, které jsou navrženy ještě k jednoduššímu vyhození výjimek.

"Jako všechny pomocné metody, i throw_if a throw_unless pomáhají udržovat čistý a expresivní kód. Navíc tyto dvě metody redukují blok s podmínkou do jediného řádku." napsal TJ Miller, vývojář Laravelu, na svém Twitterovým účtu. Pojďme se tedy podívat na tyto helpery a demonstrovat jak fungují.

throw_if

Jak už samotný název metody napovídá, pokud první parametr je boolean a je `true`, pak se vyhodí výjimka. Zde je příklad: ```php $foo = true; throw_if($foo, new BarException('Foo je true')); // nebo throw_if($foo, BarException::class, 'Foo je true') ```

A zde je celá funkce, která se zavolá:

function throw_if($boolean, $exception, $message = '')
{
  if ($boolean) {
    throw (is_string($exception) ? new $exception($message) : $exception);
  }
}

throw_unless

Opakem předešlé metody je helper `throw_unless`, který však vykoná úplně přesně to samé s výjimkou toho, že zkontroluje jestli je první parametr nastaven na `false` a poté vyhodí výjimku: ```php $foo = false; throw_unless($foo, new BarException('Foo je false')); // nebo throw_unless($foo, BarException::class, 'Foo je false'); ```

A zde je opět celá funkce:

function throw_unless($boolean, $exception, $message)
{
  if (! $boolean) {
    throw (is_string($exception) ? new $exception($message) : $exception);
  }
}

Tyto dvě pomocné metody budou dostupné s verzí 5.5, která by měla vyjít během července.

Zdroj: laravel-news.com