Vložit v Laravelu video z YouTube není nic složitého. Pro jeho vložení využijeme balíček laravel-embed, který nám práci neskutečně ulehčí.

Jakmile je balíček nainstalován, tak ho můžeme jednoduše použít pomocí blade komponenty x-embed s URL videa v url atributu:

<x-embed url="https://www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0" />

Díky tomu se vyrenderuje video v iFrame. Vše je automaticky responzivní a nemusíme vkládat pouze videa z YouTube - balíček také podporuje Vimeo, Dailymotion a další služby. A to je vše, nic víc není potřeba nastavovat.

Knihovna laravel-embed obsahuje také další funkce jako validace:

use BenSampo\Embed\Services\Vimeo;
use BenSampo\Embed\Services\YouTube;
use BenSampo\Embed\Rules\EmbeddableUrl;

public function store(Request $request)
{
  $this->validate($request, [
    'url' => [
      'required', 
      (new EmbeddableUrl)->allowedServices([
        YouTube::class,
        Vimeo::class
      ])
    ],
  ]);
}

nebo nastavení poměru stran:

<x-embed url="https://www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0" aspect-ratio="4:3" />