Jak zjistit že kód běží v testu

V Laravelu můžete velmi jednoduše zjistit, jestli aplikace běží v testu nebo ne. Občas totiž nepotřebujeme, aby nějaká část kódu běžela během testu.

if (!app()->runningUnitTests()) {
    $this->uploadToStorage();
}

I když název metody obsahuje UnitTests, není to nijak vázané pouze na unit testy. Prakticky je to jen sugar syntax pro:

public function runningUnitTests()
{
    return $this->bound('env') && $this['env'] === 'testing';
}