Laravel 5.4 přichází!

Je tomu několik dní co byla oficiálně vydána verze 5.4 a je plna opravdu zajímavými novinkami a zlepšeními. Přináší nové možnosti v podobě Laravel Dusk, Markdown v emailech, Blade komponenty, Laravel Mix a mnoho dalšího.

$browser->waitForText('Playlist Created');

});


<h2>Markdown pro emaily</h2>
V této verzi je možné použít značkovacího jazyka Markdown pro vytvoření vlastních emailových šablon. Tato šablona je pak ve výsledku převedena do klasické HTML šablony, zatímco čitelnost a udržitelnost kódu je v jednoduchém Markdownu.

<h2>Blade komponenty a sloty</h2>
Komponenty a sloty v Blade poskytují prakticky stejné výhody jako sekce a layouty a nabízí jednodušší a flexibilnější tvorbu šablon. Pokud jste již někdy pracovali s knihovnou Vue.js (kterou mimochodem Laravel 5.4 zcela zaintegroval), pak jistě víte o čem je řeč, například:
```php
<!-- /resources/views/alert.blade.php -->
<div class="alert alert-danger">
    {{ $slot }}
</div>
 
<!-- usage of alert component -->
@component('alert')
    <strong>Whoops!</strong> Něco se pokazilo
@endcomponent

Route::middleware('auth')->prefix('api')->group(function () { // cesty pro tuto skupinu });

Route::middleware('auth')->resource('user', 'UserController');


<h2>Zkratky pro procházení kolekcí</h2>
Kolekce nyní poskytují "zkratky" pro vykonání často se opakujících operací. Nově přidané zkratky jsou:
```php
contains, each, every, filter, first, map, partition, reject, sortBy, sortByDesc, sum

Například pokud bychom měli kolekci a chtěli bychom ji procházet po každém článku, zapsali bychom

$bills->each(function($bill) {
    $bill->pay();
});

ale odteď stačí napsat pouze

$bills->each->pay();