Právě vyšla nová verze Laravel 5.7 a s ní několik nových změn, oprava mnoha bugů a vylepšení oproti předešlé verzi. V tomto článku si popíšeme některé z důležitých změn.

Změna adresáře resources

Adresář resources byl o něco zjednodušen a byla odstraněna složka "assets", která byla v předešlé verzi. To znamená, že zatímco dříve adresář resources vypadal takto:
/resources
├── assets
│   ├── js
│   └── sass
├── lang
│   └── en
└── views

Ve verzi 5.7 to již vypadá takto:

/resources
├── js
├── lang
├── sass
└── views

Zobrazení počtu stránek v paginaci

Laravel 5.7 nabízí novou stránkovací metodu, která umožní změnit počet stránek, které se zobrazí na každé straně od aktuální stránky. Defaultně se zobrazují tři stránky na každou stranu. To lze ale změnit použitím metody onEachSide:
{{ $paginator->onEachSide(5)->links() }}

Srozumitelnější chybové hlášení

V nové verzi je jednodušší dohledat chybu v chybové hlášce, které vyvolal Eloquent či některé části frameworku. 

Nová syntaxe v metodě action

V metodě action(), která generuje URL pro akci v controlleru, je možné zavolat třídu celým namespacem:
use App\Http\Controllers\HomeController;

$url = action([HomeController::class, 'index']);

Hlavní výhodou tohoto "callable array syntax" formátu je možnost navigace rovnou do controlleru pokud používáte textový editor nebo IDE, které podporuje navigaci v kódu.

Laravel Nova

Laravel Nova je aktuálně velmi diskutovaným tématem. Jedná se o administrační dashboard pro Laravel aplikace, který vytvořili samotní autoři frameworku. Nova nabízí velmi rozsáhlé prostředí obsahující filtry, metriky, autorizaci, přidání vlastních polí a mnoho dalšího. Je však nutné poznamenat, že se jedná o placené prostředí, kde cena začíná od 99$ za stránku. Více o Laravel Nova najdete na oficiálních stránkách.

Další novinky v nové verzi najdete na stránkách Laravelu. Upgrade z 5.6 by neměl být žádný problém a celý návod na upgrade najdete v oficiální  dokumentaci.