Mock Storage metody

Občas je potřeba si v testech nasimulovat jak se má fasáda Storage chovat a co vracet. Mějme například nadefinovaný disk běžící v AWS S3 cloudu a chceme z něho vytáhnout nějaký soubor:

use Illuminate\Support\Facades\Storage;

$fileContent = Storage::disk('s3')->get($someFilePath);

V reálu nám to funguje všechno dobře, ale jak toto jednoduše namockovat v testech. Oficiální dokumentace se o tom nezmiňuje nicméně je možné použít zřetězený objekt tímto způsobem:

use Illuminate\Support\Facades\Storage;

Storage::shouldReceive('disk->get')->andReturn('our fake file path');