PHP Faker končí!

Určitě kdo kdy pracoval s Laravelem tak se s Fakerem již setkal. A právě tato PHP knihovna generující "falešná" data, bude končit. Ne doslova, ale tak jak ji aktuálně známe.

Autor knihovny François Zaninotto to oznámil na blogu své firmy Marmelab. Faker fzaninotto/Faker, vzniklý již v roce 2011, se stal velmi populárním, především pak mezi Laravel komunitou. Během té doby se nicméně Zaninotto přeorientoval na jiný jazyk, přestal na projektu pracovat a stal se prakticky pasivním autorem, který pouze přijímal PR. A právě tyto pull requesty začaly být problémy, jelikož projekt je pod MIT licencí a mnoho cizojazyčných PR porušovalo tyto podmínky, nicméně nebylo možné jednoduše na ně přijít.

Hlavním problémem a příčinou ukončení knihovny je však to, že kód není připraven na příchod PHP 8. Celá knihovna by se musela přepracovat a na to Zaninotto nemá čas a již ani znalosti. Autor tak již nebude přijímat další (ani již existující) PR, nebude vydávat další verze a nebude přijímat další programátory na vývoj. Faker nicméně stále bude dostupný na Packagist a bude tak fungovat do té doby, než upgradujete na PHP 8.

Abych to nezakončil špatně, tak díky tomu, že knihovna je v Laravel komunitě velmi používaná, Taylor na Twitteru oznámil, že zajistí pokračování Fakeru společně s hlavním týmem programátorů a fork je dostupný na fakerphp/faker. Jedna z prvních věci, které se zde budou provádět, bude tak zajistit kompatibilitu s PHP 8.

Dokud si tedy neaktualizujete vaši PHP verzi, tak není potřeba nahrazovat žádnou knihovnu. A blízké budoucnosti s největší pravděpodobností Laravel zajistí fungování fork knihovny tak, že nebudete muset dělat žádné změny, jen zaměníte jeden composer balíček za druhý.