Taylor Otwell, autor Laravelu, publikoval článek, ve kterém se zaměřil na srovnání několika nejznámějších PHP frameworků a dvou ORM. Pro měření zvolil metodu výpočtu cyklomatické složitosti, kde nižší číslo znamená lepší výsledek. Ačkoliv se nejedná o měření kvality kódu, napoví nám "horká místa", která je potřeba refaktorizovat. Laravel z tohoto měření pak vyšel jako nejlepší framework.

Laravel neobsahuje žádnou metodu delší než 13 řádků kódu. Z měření vyšly pouze dva frameworky s maximální komplexitou metody pod 50, a to Laravel (17) a Slim (13). Žádný jiný framework než Laravel neměl průměrnou komplexitu metod menší než 2. Je třeba také poznamenat, že Laravel využívá upravených komponent HTTPFoundation a Console od frameworku Symfony. Jiné komponenty Symfony které využívá již nejsou tolik upravené.

Laravel

 • Počet řádků: 54,398
 • Nejdelší metoda: 13 řádků kódu
 • Průměrná komplexita metody: 1.62
 • Maximální komplexita metody: 17
 • Procentuální množství metod, které jsou ne-statické: 94.81%

Symfony (pouze komponenty, bez Twigu, bez Doctrine)

 • Počet řádků: 118,636
 • Nejdelší metoda: 136 Počet řádků
 • Průměrná komplexita metody: 2.72
 • Maximální komplexita metody: 155
 • Procentuální množství metod, které jsou ne-statické: 97.09%

Zend (Minimal Installation Option Selected)

 • Počet řádků: 55,904
 • Nejdelší metoda: 73 Počet řádků
 • Průměrná komplexita metody: 2.76
 • Maximální komplexita metody: 53
 • Procentuální množství metod, které jsou ne-statické: 93.55%

Cake

 • Počet řádků: 62,860
 • Nejdelší metoda: 56
 • Průměrná komplexita metody: 3.30
 • Maximální komplexita metody: 75
 • Procentuální množství metod, které jsou ne-statické: 89.87%

Slim

 • Počet řádků: 4,127
 • Nejdelší metoda: 26
 • Průměrná komplexita metody: 2.40
 • Maximální komplexita metody: 13
 • Procentuální množství metod, které jsou ne-statické: 96.58%

Eloquent (ORM)

 • Počet řádků: 6,026
 • Nejdelší metoda: 13
 • Průměrná komplexita metody: 1.76
 • Maxium method complexity: 17
 • Procentuální množství metod, které jsou ne-statické: 91.57%

Doctrine (ORM pouze, bez DBAL)

 • Počet řádků: 39,294
 • Nejdelší metoda: 148
 • Průměrná komplexita metody: 2.94
 • Maximální komplexita metody: 152
 • Procentuální množství metod, které jsou ne-statické: 92.50%

Zdroj: medium.com