Systémové požadavky

Framework Laravel 6.x vyžaduje, aby server splňoval minimálně tyto požadavky:

  • PHP >= 7.1.3
  • OpenSSL PHP Extension
  • PDO PHP Extension
  • Mbstring PHP Extension
  • Tokenizer PHP Extension
  • XML PHP Extension
  • Ctype PHP Extension
  • JSON PHP Extension
  • BCMath PHP Extension

Jako možnost lze využít Laravel Homestead, tedy předpřipravený Vagrant box, který umožňuje si rychle připravit vývojové prostředí bez nutnosti instalovat PHP, webový server atd. Pro Mac minimalisty existuje také verze s názvem Valet, který pracuje dokonce i bez Vagrantu.

Instalace

Laravel pro řízení knihoven (či balíčků) a jejich závislostí využívá Composer, proto se před instalací Laravelu přesvědčte, že ho máte nainstalovaný příkazem composer -V.

Přes Laravel installer

Prvně si přes Composer stáhněte Laravel installer

composer global require "laravel/installer"

Poté co je stažen, můžeme využít příkazu laravel new pro nainstalování Laravelu do adresáře, který si zvolíte. Například pokud bychom chtěli vytvořit blog, pak stačí zadat příkaz

laravel new blog

a do složky blog se nám stáhne kompletní framework i se všemi balíčky, které Laravel ke svému provozu potřebuje.

Přes Composer create-project

Alternativou je nainstalování Laravelu přímo přes Composer příkazem create-project. Tedy náš projekt s blogem (v adresáři blog) bychom vytvořili takto:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog

Lokální server

Pokud máte již PHP nainstalované lokálně a chcete rychle využít předpřipravený PHP vývojový server pro vaši aplikaci, můžete využít Artisan příkaz:

php artisan serve

Tímto příkazem spustíte vývojový server na adrese http://localhost:8000.